Zaproszenie
Dodane przez Andrzej Galla dnia Czerwiec 24 2018
Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Namysłowie

Z A P R A S Z A

na uroczystą mszę św. w intencji Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich w czasie II wojny światowej,
która odprawiona zostanie 11 lipca o godz. 8.30 w kościele p.w. św. Franciszka z Asyżu i Piotra z Alkantary.

Po mszy św. pod obeliskiem ofiar nacjonalistów ukraińskich, na Placu Sikorskiego, zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze.